یکی از مشکلاتی که مادران با آن مواجه هستند کولیک شیر خواران است که در شیر خواران یک ماه تا چهار ماه رخ می دهد و باعث می شود این کودکان گریه های زیادی داشته باشند و این بی قراری باعث نگرانی مادران می شود . و عملا باعث می شود مادران نیز نتوانند استراحت کافی داشته باشند .

 

یک پرسش شایع مادران این است که آیا رژیم غذایی آنها در کم شدن بی قراری شیر خوار می تواند کمکی نماید ؟ 

جواب این است که خوردن برخی مواد می تواند نقشی در بیشتر شدن بی قراری شیر خوار داشته باشد . یکی از عمده ترین دسته مواد غذایی که این مادران باید پرهیز داشته باشند حبوبات است . میوه ها نیز می توانند در این مسئله نقش داشته باشند  خیار و هندوانه زرد آلو و گیلاس باید از رژیم غذایی این مادران حذف شود .

کاهو و کلم نیز باید به این لیست اضافه شود .

در برخی از مادران با خوردن شیر باعث افزایش شدت کولیک در شیرخوار می شود که در این صورت شیر هم باید محدود شود .