اگر شما از والدینی هستید که در غذا دادن به فرزند خود دچار مشکل هستید . توصیه های زیر می تواند به شما کمک کند : 

1- از دادن تنقلات به فرزند خود اجتناب کنید . چون هم باعث بی اشتهایی می شود و هم مذاق فرزند شما راتغییر می دهد و باعث می شود که غذای سفره را نخورد . از طرف دیگر چون کودک را سیر نگه می دارد باعث می شود که به کودک مواد لازم جهت رشد نرسد .

2- از دادن نوشابه های گازدار اجتناب شود چون با بر هم زدن اسیدیته معده  اشتهای کودک را خراب می کند . 

3- سعی کنید وعده های غذایی به صورت منظم در ساعات خاصی باشد . 

4- در زمان غذا خوردن محیط شادی را فراهم نمایید و از جر وبحث در سر سفره جدا اجتناب نمایید . 

5- برای غذا خوردن فرزند خود اصرار بیش از حد نکنید . چون این امر باعث لج بازی او می شود .

6- خوردن گوشت در حداقل یک وعده غذایی باعث افزایش اشتها می شود .

7- در طول شبانه روز دو عدد میوه به کودکتان بدهید . 

8 - ماست کم چرب و سبزیجات همراه غذا به بهبود اشتها کمک می کند .

9- به هیچ وجه برای کودک خود غذای جداگانه درست نکنید بلکه او را عادت دهید از غذای سفره استفاده کند . بعد از یک سالگی هیچ محدودیتی برای خوردن غذای سفره برای بچه ها وجود ندارد .

10 - استفاده زیاد از فست فود ها باعث خراب شدن عادات غذایی کودکان می شود .

11- سعی شود غذا های متنوعی درست کنید ولی اگر فرزندتان غذای خاصی را دوست دارد از آن غذا بیشتر استفاده کنید .

12- مشارکت دادن کودک در تهیه غذا و انداختن سفره غذا خوردن او را بهتر می کند .